دسمبر 09, 2019

نصیحت/ انس حقاني

نصیحت/ انس حقاني

شاعر: انس حقاني 
په سیف دژبي دهیچا په پت حمله مه کوه
د چا له ښو اخلاقو سوء استفاده مه کوه

د ژبي توره د چوپتیا په تیکي پټه ساته
دخلکو زړونه پرې ټپي نه کړې غصه مه کوه

دعرش څښتن دي ګام په ګام ګوري او څار دي کوي
د معصیت د ارتکاب هیڅ اراده مه کوه

چې دزړه سترګي دي ړندې نشي دحرص په غشو
د دنیوی فاني ښکلا مراقبه مه كوه

اول پرې فکر کوه خیر شر یې معلوم کړه درته
بې فکره هیڅکله هیچا ته هم کیسه مه كوه

له ناکامۍ او ندامت که ځان ساتل خوښوې
په وخت د قهر او شهوت کې فیصله مه کوه

که داحسان غشي دي وارکړل دحاسد په لوري
بس ترې بې غمه شه، د شر یې اندېښنه مه کوه

ستا له شرف سره انسانه حقیقت ښاییږي
د زړه نظر دي دمجاز په آیینه مه کوه

چې ملګرتیا پاللی نشې نو ېی مه جوړوه
چې د تعمیل وړتیا یې نلرې وعده مه کوه

دمحبت راج که د خلکو په زړو غواړی اشنا
دبل په کار کې بې اړتیا مداخله مه کوه

انسه! مرسته تل له خپل پروردګاره غواړه
په مادیاتو خو هیڅکله هم تکیه مه کوه

Related posts