نوومبر 21, 2019

تاريخ ليکم قلمه! / حسان ضعيف

تاريخ ليکم قلمه! / حسان ضعيف

تـاریخ   لیکم    قلمه    پاڼي   تورَوه   راپسي

راځه راځه د ننګ ویاړونه مي شمېره راپسي

***

که مي پر دین وطن ننګ و نه کړ بیا هله یاره

لاس چپه پورته کړه ښېراوي دي کوه راپسي

***

د  انتقام    اور   لولپه   کړمه  سوځېږمه  زه

چي له زندانه د خورکۍ راځي ګریه را پسي

***

ما یې لیدلي وحشتونه دي په خپلو سترګو

کریږي  د  کونډو  یتیمانو  بدرګه  راپسي

***

چي  غلامي  یې  نه   منمه   ازادي  خوښوم

قرار می نسته کلي کور کي وي چاپه راپسي

***

ما داسي ماته  ورکړه هغه صلیبي لښکر  ته

ویټنام یې هیر سو جوړوي نوې قصه راپسي

***

حسان ضعیفه په سینه کي مي ژوندۍ ده مینه

بریاوي  ګوري  ګام   په  ګام   هره  دره  راپسي

Related posts