جولای 12, 2020

کنړ: وټپوره کې د امیرالمؤمنین اختریز پیغام ووشل شو

کنړ: وټپوره کې د امیرالمؤمنین اختریز پیغام ووشل شو

د واړه اختر په ورځ د مجاهدینو لخوا د کنړ، وټپورې ولسوالۍ کې د امیرالمؤمنين اختریز پیغام په مساجدو کې د اختریزو خطبو پر مهال ولوستل شو او لوستو ځوانانو او مشرانو ته په چاپي بڼه هم وویشل شو چې د خلکو لخوا یې دروند هرکلی وشو؟

2020/5/26

Related posts