جولای 11, 2020

ازادي/ احسان محسن

ازادي/ احسان محسن

شاعر: احسان محسن
په زور مو ترې اخېستې ازادي ده ټوکي نه دي
هـــمــــدا مــو د سـرونو قرباني ده ټوکي نه دي

ورکــٓړي مو ځوانۍ او زندګۍ دي په تحفه کې
په زور مو ترې ګټلې خپلواکي د ټوکې نه دي

ډاډه یو چې نصـــرت دلایزال راسره مل دی
وعـــده د پـــاک الله او د نـــبي ده ټوکې نه دي

زمونږه ورک غازي طالب به بیابېرته راستون شي
په زړو کي ټوکېدلې مو خوښي ده ټوکې نه دي

غرور مو د مغرورو او سرکښــو پر ملا مات کړ
نـــړۍ کې د مغـــرورو تبــاهي ده ټوکې نه دي

روان چـــې د عــمر او د منصور پر پاکه لار یو.
(محسنه) دغه ستره کامیابي ده ټوکې نه دي

Related posts