مې 28, 2020

ملاقات/ شفاعت ریحان

ملاقات/ شفاعت ریحان

شاعر: شفاعت ریحان

په لندو سترګو يو بل ته التفات وو

څۀ له درده ډک اخير ځل ملاقات وو

ستا مؤمن ياد مې په زړۀ کې په سجدو وو

پکې مات د نفرتونو لات منات وو

بې تا ژوند د جهنم د اور څپه وه

ماته زهر وو که قند وو او که شات وو

دا کتاب مې ځکه وار له واره ښکل کړ

پکي ليک دِ تا د حُسَن رِوايات وو

ستا له تلو نه وروسته داسې شوم لاليه!

که خندل به مې نو هم زړۀ به مې مات وو

ماته وخت څو ځله درد پر اوږو راکړ

خو دا درد له هغو نورو بېخي زيات وو

شفاعت چې دي په نيمه لاره پرېښود

ترې اخيستی دي د کوم ظلم کسات وو؟

Related posts