اپریل 07, 2020

دجنوب لویدیځ ،مرکزي ،اولویدیځ (۱۴)ولایاتوڅخه ددعوت اوارشاددفبروري دمیاشتي تفصیلي راپور

دجنوب لویدیځ ،مرکزي ،اولویدیځ (۱۴)ولایاتوڅخه ددعوت اوارشاددفبروري دمیاشتي تفصیلي راپور
شماره نوم دپلار نوم ولایت ولسوالی کلی راوړی اسلحه راوړی وسائل تاریخ ملاحظات
۱ عبدالله بسم الله روزګان چوره شنوده ۲۰۱۵/۲/۱
۲ عبدالله جان عبدالصمد = مرکز در ویشان ۱سقیل =
۳ اوستاز قادر جان = = = =
۴ شراف الدین مولوي عبدالغفار = چنارتو چرمستان ۱۵/۲/۱۴
۵ نجب الله عبدالرحیم = = شفلوغ =
۶ رحمت الله نقیب الله = = لنګر =
۷ عبدالواحد ملامحمد عمر جان = = فاتان =
۸ احمد شاه عبدالمحمد = خاص روزګان دغمي کلۍ سلطان ناوه ۱۵/۲/۱۵
۹ جمعه ګل عبدالله خان = = = =
۱۰ ضیاءالحق اسحاق زۍ = = مارغونډۍ ۲/۲۳
1۱۱ محمدؤویس عبدالطیف کندهار پنجوایي سپیروان ۲۰۱۵/۲/۱
۱۲ محمد عیسی اغامحمد = میوند بندتیمور ۱۵/۲/۱۲
۱۳ محممود تاج محمد = پنجوایي تلکان ۱۵/۲/۱۵
۱۴ نظرمحمد ولي محمد فاریاب قیصار خواجه غار ۲/۲
۱۵ عبدالله فهلوان منکبای = دولت اباد خیر اباد ۱میل کلاشنکوف ۱میل مسلسل مهمات ۲/۵
۱۶ قوماندان موسی عیسی = قیصار یلتصق ۱۵/۲/۱۴
۱۷ عبادالله محمدنبي = = = =
۱۸ ایماق عبدالرحمان = = = =
۱۹ نګش روستم = = = ۲/۱۸
۲۰ حیات سر دار = = = =
۲۱ فیض الله تصلي = = = =
۲۲ سعادت نور خان وردګ سیداباد ګدایي ۲۰۱۵/۲/۸
۲۳ صدیق الله سردار خان = = = =
۲۴ رحیم الله = = = = =
۲۵ نظرمحمد ګل جان = = = ۱۵/۲/۱۴
۲۶ محمد اصیف = نرخ خان جان خیل ۱کلاشینکوف =
۲۷ عبدالله عبدالظاهر = سیداباد ګدایي ۱۵/۲/۲۵
۲۸ محمدظاهر علي جان = = = =
۲۹ فضل حق سید عمر = = = =
۳۰ رحمت ګل علم جان = = = =
۳۱ خیرالله تورګل سر پل ګوهستانات کچن کلاشینکوف ۲۰۱۵/۲۱۰
۳۲ نجم الدین عبدالقادر = = = = =
۳۳ شیراحمد نصرالله = = = = =
۳۴ محمددین رضاءالدین = = = = =
۳۵ محمدانور رحیم الله = = = =
۳۶ قربان غلام حیدر = = = =
۳۷ شراف خدایداد = = = =
۳۸ محمود عوض = = = =
۳۹ خیرالدین غوث الدین = = = =
۴۰ عبدالوهاب عبدالغفور = شرم قدم جای یومیل سقیل رینجر ۱۵/۲/۲۰
۴۱ امرالدین ضیاءالدین = = = = =
۴۲ ابراهیم عبدالاحمد = = = = =
۴۳ عبدالصبور زرجان = = = =
۴۴ عبدالله جمال الدین = = = ۲کلاشنکوف =
۴۵ شیراغا محمدعسی = = = = =
۴۶ تاج الدین خدای نظر = = = = =
۴۷ عبدالحمید محمدنظر = = = = =
۴۸ خان محمد نیک محمد = = = = =
۴۹ جعفر عیسی = = = یوکلاشنکوف یومیل بم افګن =
۵۰ عصمت رحمت الله = = = = =
۵۱ عطامحمد تاج محمد = = سرتخته = =
۵۲ حسین محمدعظیم = = = یومیل کلاشنکوف یوراکیټ = ۸نفره مجاهدین ددعوة په نتیجه کي نوي سنګر ته راغلل
۵۳ ملااحمد نورالدین = = = یوکلاشنکوف =
۵۴ محمدرسول عبدالحکیم = = = = =
۵۵ حافظ محمدعلم = = = = =
۵۶ نیک محمد رحمت الله = = = = =
۵۷ غلامحمد غلام سخي = = = = =
۵۸ عبدالمحمد دین محمد = = = = =
۵۹ خیر محمد تاج محمد = = = = =
۶۰ قیام الدین نورالدین = = = = =
۶۱ ګل بدین = = = = = =
۶۲ عبدالاحمد قربان = = = = =
۵۳ رحمت الله نیک محمد = = = = =
۶۴ غلام الدین ابراهیم = = = = یومیل هشتاددو =
۶۵ جمعه دین نظام الدین = = = = =
۶۶ حاجي محمد ولي محمد غزني ګیروه میلنۍ ۲۰۱۵/۲/۱۲
۶۷ عبدالوهاب خدایداد = قرباغ ولیکو =
۶۸ عبدالغفور غلام رسول = ګیلان منزي =
۶۹ فیض محمد نیک محمد = اندړ سربلند ۱۵/۲/۱۷
۷۰ محمدنور خیر الدین = = سرده =
۷۱ رحمت الله رحیم الله = دهیک سلمان زي =
۷۲ فرید حبیب الله زابل ارغنداب ۱۵/۲/۱۵
۷۳ رحیم الله = = طاؤسخیل =
۷۴ صفت الله محمد سلام = مرکز قلات =
۷۵ شملزۍ عین الدین = = طاؤسخیل ۱۵/۲/۱۸
۷۶ عبدالمنان ادم خان فراه مرکز تخت ۱۵/۲/۱۰
۷۷ نبي جان = = = = =
۷۸ نعمت فضل احمد = = = =
۷۹ میر احمد علي احمد = = = ۱۵/۲/۱۴
۸۰ شیرحمد علي احمد = = = =
۸۱ شیخ احمد شیر احمد = = = =
۸۲ اسماعیل ګل احمد = = = =
۸۳ عصمت میر علي = = = =
۸۴ شاه محمد = = = = =
۸۵ ناصر نادر شاه = = = =
۸۶ سخي حکیم دوست = جوند کون کرغ =
۸۷ قوماندان نثاراحمد محمد عمر = پر چمن خمران کلاشنکوف مهیمات ۱۵/۲/۲۵
۸۸ جمعه محمدعالم = = ده ارباب = =
۸۹ ضیاء الدین شراف الدین = = تر سان = =
۹۰ هاشم محمد عمر = = ارغن = =
۹۱ خدایداد شمس = = ایجن =
۹۲ نوراحمد میر احمد = = سورن =
۹۳ سمندر عین الدین = اناردره ۱۵/۲/۲۶
۹۴ غلام محمد خیرمحمد = = =
۹۵ ګل احمد عبدالظاهر = خاکسفید =
۹۶ زمان کمال الدین = پشت رود =
۹۷ صاف جان عبدالقیوم = بالابلوک =
۹۸ ادم خان = = = =
۹۹ موسی عبدالرحمن = مرکز =
۱۰ عبدالستار = پشت رود کلاشنکوف =
۱۰۱ ناصر نادر شاه = مرکز تخت =
۱۰۲ سخي حکیم دوست = = = =
۱۰۳ حاجي محمد نور محمد اصغر غور پسابند مرکز دمحبس امیر ۲۰۱۵/۲/۲۰
۱۰۴ عبدالغفور ګل محمد = = = قوماندان ټولۍ =
۱۰۵ محمد نظیر جنت ګل = = = =
۱۰۶ شمس الحق عبدالرحمن = = = =
۱۰۷ جمعه دار حبیب الله = = سنګان =
۱۰۸ معین الدین ګل اقا = = = =
۱۰۹ ولي جمیل هلمند مارجه بارک زو بلاک کلاشنکوف =
۱۱۰ احمد فراه مرکز

 

 

۲۰۱۵دفبروري دمیاشتي مجموعي راپور

 

شماره ولایت نفر کلاشینکوف سقیلان سلاح مختلیف هشتاددو وسائل مهمات تاریخ
۱ سر پل ۳۵ ۳۱کلاشینکوف ۴سقیلان ۳بم افګن ۱میل راکیټ ۱میل هشتاددو ۱رینجر ۲۰۱۵/۲/۳۰
۲ فراه ۲۶ ۴کلاشینکوف
۳ روزګان ۱۰ ۱
۴ کندهار ۳
۶ فاریاب ۹ ۱کلاشینکوف یومیل مسلسل
۷ وردګ ۹ ۱کلاشینکوف
۸ غزني ۶
۹ زابل ۴
۱۰ غور ۶
۱۱ هلمند ۱ ۱کلاشنکوف
جمله ۱۱۰ ۳۸کلاشینکوف ۵سقیلان ۳میله بم افګن ۱میل مسلسل ۱میل راکیټ یومیل هشاد دو رینجر مهمات

 

 

Related posts