جنوري 22, 2020

سوم حوت، روز درخشیدن مردم باغیرت کابل

سوم حوت، روز درخشیدن مردم باغیرت کابل

محمود احمد نوید

در سوم حوت 1358 هش یکی از قیام های خود جوش و جاویدان مردم کابل علیه تجاوز روسها و نظام دست نشاندۀ وقت رخ داد که تا هیچ وقت از ذهن و فکر ملت شریف افغانستان دور نمی شود؛ روزی که مسلمانان با غیرت کابل بخاطر عزت اسلام و حفظ ارزشهای اسلامی و استقلال و آزادی وطن از چنگ متجاوزین شوروی و غلامان حلقه به گوش آنها چون سیل خروشان موج گرفتند و جانانه سینه های شان را سپر حق نموده و در راه اسلام عزیز و استقلال وطن جان های شیرین خود را قربانی کردند.

قیام کابل سرآغاز قیام های اسلامی و ملی علیه تجاوز قشون سرخ شوروی سابق در سرتاسر وطن شد، آن مردم با ایمان، با شهامت و با غیرت فقط بخاطر عزت اسلام و وطن شان قیام نمودند و به دنیا نشان دادند که استکبار ستیزاند و هیچ وقت ذلت زندگی زیر سایۀ اشغالگران را نمی پذیرند.

آنانیکه در سوم حوت در کابل و یا 24 حوت در هرات قیام کردند قیام شان نه بخاطر چوکی و ریاست، بلکه بخاطر عزت و استقلال، دین و شریعت بود، آنان اگر چوکی و ریاست می خواستند که به استقبال تجاوزکاران می رفتند و در راه شان آب می پاشیدند و یا در گردن اشغالگران گل می افکندند؛ اما آنان اینکار را نکردند بلکه با عزم آهنین، غیرت افغانگری و از همه مهمتر ایمان قوی شان با سنگ و کلوخ و چوب به سراغ دشمنان شتافتند و در حالیکه دشمنان شان نیز قصد جان، دریدن عفت و به یغما بردن ارزشهای اسلامی، ملی و وطنی شان را داشتند تا سرحد مرگ به جنگ دشمنان رفتند و با دستهای خالی اما ایمان های قوی و راسخ نفرت کفر را فریاد زدند و در راه مقدس و هدف ارزشمند شان جان های شیرین خود را با افتخار فدای دین نمودند.

وقتی در تاریخ درخشان افغانستان، این افتخارات را مطالعه می کنیم و وقتی ایام سال مصادف با چنین روزهای سرنوشت ساز می شود؛ لزوما در ذهن و فکر ما دلاوردلی و قهرمانی های نیاکان ما به تکرار گرفته می شوند که آنها چقدر غیرت داشتند و چه مردم باهمت و با شهامتی بودند که لحظۀ ذلت کفر را تحمل کرده نمی توانستند و چشم دیدن دشمنان آب و خاک شان را در وطن عزیزشان نداشتند، و وجدان و غیرت آنها ذلت زندگی در پهلوی دشمنان را قبول کرده نمی توانست، بدون شک از یک طرف به چنین نیاکان با غیرتی افتخار می کنیم اما در عین حال به حال خودمان افسوس می خوریم که ما را چه شده است که اینگونه نسبت به اشغالگری و تجاوز دشمنان وقت و دستگاه حکومت اجیر و فاسد آنها بی تفاوت هستیم و حاضر نمی شویم در جهاد مقدس علیه اشغالگران زمان سهم بگیریم آنگونه که پدران با غیرت ما علیه متجاوزین زمان خود سهم گرفتند!!!

اشغال، اشغال است چه توسط روس و چه توسط امریکا، دست نشانده هم دست نشانده است چه به دست روس و چه به دست امریکا، پس افغان را چه شده است که دیروز در مقابل روس ها و حکومت دست نشاندۀ شان غیرت می کردند و تا پای جان مبارزه می کردند و آن را برای خود افتخار و ارزش می دانستند؛ اما امروز در مقابل امریکایی ها سر ذلت و عجز را خم کرده و نسبت به آن همه مظالم وحشیانۀ امریکایی ها و شرکای درنده خوی آن، بی تفاوت نشسته اند؛ آیا واقعا اینگونه است که ملت ما نسبت به تجاوز روس حساس بوده و نسبت به تجاوز امریکا بی تفاوت!؟

شکی نیست که کفر کفر است چه کفر کمونیستی و چه کفر صلیبی و دشمن هم دشمن است چه آن دشمن امریکایی باشد و چه شوروی، و مزدور هم مزدور است چه مزدور شوروی و چه مزدور امریکا، پس چه خوب می شد که افغانها هم همان افغان های با غیرت و مسلمان باشند مثلیکه در مقابل روس ها شجاعانه ایستادند و با قیام های سوم حوت و 24 حوت پوزۀ سردمداران کرملین را به خاک ذلت مالیدند؛ امروز نیز همانگونه، با غیرت و شهامت، همانند شجاعت نیاکان خود پوزۀ استکبار وقت و سران کاخ سفید و سائر دول غربی متجاوز را نیز به خاک ذلت مالیده و آنها را محکوم به شکست نمایند که ان شاء الله تعالی به توفیق حضرت حق چنین بوده و هم اکنون نیز چنین اند.

بجاست بر شهدای گلگون کفن سوم حوت قیام ملی مردم شریف کابل درود و رحمت بفرستیم و از الله متعال صادقانه التماس کنیم که باز هم در میان مردم شریف کابل و دیگر کلان شهرهای افغانستان عزیز همچون مردم با غیرت و جوانان با شهامت را پیدا نماید که بر ضد قوای اشغالگر امریکا و ائتلاف شوم بین المللی ایستاده شده و دمار از روزگار آنها و حکومت اجیر و فاسد آنها در بیاورند و با صداقت، اخلاص و همدلی بنای یک نظام مستقل اسلامی را در وطن عزیز شان بگذارند.

Related posts