اکتوبر 16, 2019

چرا نباید رای داد؟

چرا نباید رای داد؟

 محمود احمد نوید
در کشوریکه فرامین اش از بیرون صادر می شود، اوامرش را خارجی ها در راس آن امریکایی ها می دهد، و چند روز قبل از انتخابات و حتی ساعاتی پیش از انتخابات وزیر خارجه امریکا مکررا در مورد انتخابات و شفافیت آن بر رژیم کابل آمرانه فرمان صادر کرد، در کشوریکه زیر بمب و آتش دشمن است و شب و روز مردمانش بمباران می شود، در کشوریکه کابل پایتخت کمترین امنیت شهری ندارد، در کشوریکه رئيس اش یک چیز می گوید، معاونین آن چیز دگر، و سایرین هر کدامش از خود نظر می دهند چطور به مسئله انتخابات می شود باور داشت و یا از شفافیت و درستی آن پروسه اطمینان حاصل کرد؟
چرا باید رای داد در حالیکه زمین و هوای کشور تحت اشغال مستقیم امریکاست، امریکا برای ملت و سرنوشت ما تکلیف تعیین می کند، سران رژیم اختیار آب و خاک خود را نداشته هرچیز که امریکا بگوید همان می کنند، اگر اشغالگران شبانه به صدها افغان بیگناه را به خاک و خون بکشند سران رژیم جرئت یک اعتراض معمولی را نداشته و اگر احیانا اعتراضی کنند در نطفه صدای شان خفه شده و مجبور به عذرخواهی می کنند، در ادارهٔ که از الف تا یای آن امریکایی ها برایش تصمیم می گیرند پس رای چه فایده و چرا باید رای داد؟
در انتخابات به کدام یک رای داد که چهره شناخته شده نباشد، رای عموما به کسی داده می شود که واجد شرایط را داشته باشد، صفات یک رهبر ایده آل را حداقل داشته باشد، عالم و دانشمند، غیور و شجاع، با شهامت و درایت بوده باشد و از استقلال کامل برخوردار باشد بالفرض که انتخابات شود اکنون در شرایط فعلی کدام یک از کاندیدان پانزده گانه اخیری یک شرط از این شرایط فوق را دارد، آیا این چهره های خسته کن و تکراری کدامش لیاقت رهبری و زعامت کشوری مثل افغانستان را دارد که انسان با حداقل شرایط خود را تسلی دهد که این مردم لایق نشستن بر اریکهٔ قدرت را دارند.
کاش کسانی که به رای تشویق کرده و دعوت می دهند یک دلیل محکمه پسند بیاورند که به راستی رای خوبست؛ اما ما می توانیم صدها دلیل بیاوریم که در کشور ما در وضعیت فعلی که تحت اشغال مستقیم قرار دارد نه رای به صلاح کشور است و نه انتخابات از ارادهٔ واقعی ملت ما نمایندگی می تواند، و اگر هم دیده می شود در جاهایی مثل کلان شهرها مردمی گرد هم می آیند فقط یا از خاطر تهدید و ارعاب از جانب منسوبین رژیم است و یا مجبوریت های دارند و یا هم از اقوام و بستگان منسوبین رژیم است که تمام زندگی شان از همان ناحیه تغذیه می شود.
خلاصه اینکه نه انتخابات در شرایط حاضر معنایی دارد و مشکل افغانستان را حل که هیچ بلکه هنوز هم پیچیده تر می کند و نه ملت افغانستان پس از دو دهه به نتایج چنین انتصاباتی باور دارند، این همه مصرف بیجا که به اسم انتخابات در کشور می شود اگر در جای دگر می شد حتما چندین پروسه عام المنفعه به سود مردم تمام می شد، انتخاباتی که زیر چتر اشغال، با جعل و تقلب به نفع یک کاندید خاص، آن هم کاندید مورد نظر سفارت امریکا در کابل مهندسی شود هرگز ارادهٔ ملت بزرگ ما را تمثیل نمی تواند و جوابگوی ضروریات اولیه کشور ما نبوده و نخواهد بود.
امروز نیز در پی تهدید طالبان، چندین مراکز مهم رای گیری مسدود شده یا از کار افتاده است و در بسیاری از نقاط کشور همینک جنگ جریان دارد، و در بسیار جاها از هم اکنون شکایات انتخاباتی شروع شده، معلومدار نتایج آن هرچه که باشد مطمئنا اراده و تصمیم جمعی ملت ما نیست و نمی تواند باشد.

Related posts