دسمبر 09, 2019

غزل/ انس (حقاني)

غزل/ انس (حقاني)

شاعر: انس حقاني :
ورځپاڼو ددې ښار کې دا خبر له منځه تللی
“باور په چا په کار نه دی، باور له منځه تللی”

د نفس بندګي ده، بد هم ښه نومول کیږي
او شر ته خیر وایي ته وا شر له منځه تللی

د خیر خبري کیږي خو تاثیر په ډېرو نکړي
څه زړونه کاڼه شوي څه اثر له منځه تللی

د بل عیبونه ښه ویني خو خپل ځان ته ړانده وي
بس ځان ته ددې خلګو وي نظر له منځه تللی

د ظلم او وحشت طوفان خپل اوج ته رسیدلی
منګی ټوټې ټوټې دی شین ګودر له منځه تللی

فکري جګړه روانه ارتداد په ډېرېدو دی
د توري زلمی بچ دی غافل سر له منځه تللی

ای! دادی په دنیا کې د جهاد اعجاز ښکاره شو
ملنګ طالب فاتح دی، ښکیلاګر له منځه تللی

انس ته دمرګي ګواښونه مه کوه باګرامه!
ستا زور له منځه تللی دی ستا زر له منځه تللی

Related posts