اګست 22, 2019

مصاحبه ویژه با محترم مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری دفتر سیاسی و عضو تیم مذاکراتی امارت اسلامی در مورد مرحله آینده مذاکرات

مصاحبه ویژه با محترم مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری دفتر سیاسی و عضو تیم مذاکراتی امارت اسلامی در مورد مرحله آینده مذاکرات

مرکه له دغه ځای څخه ښکته کړئ

Related posts