اپریل 07, 2020

فراه پشتکوه کې دپوستې یوټاوردراکټ په مټ تخریب شو

فراه پشتکوه کې دپوستې  یوټاوردراکټ په مټ تخریب شو

تیرماسخوتن مهال دپشتکوه ولسوالی دمرکزیوټاوردراکټ په مټ وویشتل شوچي مرمي دننه ټاورکي ولګیده پایله ټاورتخریب اوپکي ناستوګوډاګي عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته
2020/3/26

Related posts