دسمبر 07, 2019

مصاحبهٔ اختصاصی با محترم مولوی عبدالقیوم روحانی مسئول جهادی ولایت غور

مصاحبهٔ اختصاصی با محترم مولوی عبدالقیوم روحانی مسئول جهادی ولایت غور

ترتیب: ابو حفص هروی
اشاره: ولایت باستانی غور از آنجا که لله الحمد از سالها بدین سو محل پیشرفت ها و کامیابی های مجاهدین قهرمان است ادارهٔ مجله حقیقت بر آن شد تا مصاحبهٔ اختصاصی با محترم مولوی عبدالقیوم روحانی والی و مسئول جهادی این ولایت داشته باشد که این مصاحبه در فضای صمیمت انجام گرفت.

ادارهٔ مجله:

حاجی مولوی صاحب اگر در مورد اوضاع جهادی در ولایت غور در جریان عملیات الخندق کمی معلومات بدهید؟

روحانی صاحب:

بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. الحمدلله والصلواه و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین اما بعد:

همانطور که به شما بهتر معلوم می باشد ولایت غور یکی از ولایت های مهم است غور چنان ولایت است که هم برای مجاهدین مهم است هم برای دشمن و هم برای هر گروه دیگر، لذا بخاطر همین اهمیت الحمدلله مجاهدین در این ولایت در فعالیت های نظامی بسیار خوب کار می کنند. راجع به عملیات الخندق باید بگویم چونکه برای مسئولین ولایت غور از اهمیت زیاد برخور دار است کدام امید که ما از مسئولین داشتیم بیشتر از امید ما به این ولایت توجه کردند. و همینطور مجاهدین در غور هم با همت و همکاری در قسمت های مختلف فعالیت های خوب جهادی داشتند.

راجع به عملیات برای شما گفته می توانم که ۸۰ فیصد در جریان عملیات الخندق مجاهدین کامیاب بودند از جمله اینکه به اسم «فضل احد» قوماندان بسیار ظالم که در مناطق اوشان، خواجه گان، سیلمین و … که مربوط ولسوالی دولینه می شود این شخص بسیار طرفدارهای ظالم داشت که به یک آوازش ۱۰۰۰ نفر مسلح می شدند که در جریان عملیات الخندق از بین برده شد.

در ولسوالی چهار سده مجاهدین در چندین عملیات های موفق تا نزدیک مرکز چهار سده پیشرفت ها و فتوحات داشتند.

در شاهراه هرات – غور مجاهدین تسلط کامل پیدا کردند بسیار پوسته های که در اطراف شاهراه مردم را اذیت و آزار می کردند آن پوسته ها را مجاهدین جمع کرده و تصرف نمودند.

ادارهٔ مجله:

اگر بفرمائید در کدام ولسوالی های غور مجاهدین حضور و فعالیت قوی تر دارند؟

روحانی صاحب:

در ولسوالی های غور الحمد لله مجاهدین در نتیجه عملیات الخندق پیشرفت های خوبی داشته اند اگر بطور واضح تر برای شما بگویم از ده ولسوالی غور مجاهدین، ولسوالی مرغاب را به شمول مرکز آن در تصرف خود دارند، دیگر در تمام ولسوالی ها به جز مراکز، اطراف همه در اختیار مجاهدین است؛ مثلا در ولسوالی شینکوت ۹۸ فیصد در اختیار مجاهدین است دو فیصد دیگر هم فقط مرکز ولسوالی است که آن هم دشمن از راه زمینی اکمال کرده نمی تواند مگر از راه هوایی به مرکز آن اکمالات می رساند.

همین قسم در ولسوالی شهرک ۹۵ فیصد مجاهدین حضور قوی دارند. ولسوالی دولینه ۹۵ فیصد، چهارسده ۹۹ فیصد چرا که مرکز ولسوالی کاملا تحت محاصره مجاهدین قرار دارد.

و الحمدلله سایر ولسوالی ها به همین شکل است که ما به نماینده مطبوعاتی ولایتی خود بطور کامل راپور فیصدی ساحات تحت تصرف مجاهدین را قبلا داده ایم.

ادارهٔ مجله:

در جریان سالجاری رسانه ها و مطبوعات دشمن چندین بار ادعای شهادت شما و معاون محترم شما جناب دین دوست صاحب را کردند شما علت این تبلیغات دشمن را چه می دانید؟

روحانی صاحب:

به شما بهتر معلوم است که دشمن شکست خورده جز همین تبلیغات دگر کار برایش نمانده است در غور چونکه مجاهدین بسیار با مسئولین ولایتی خود در فعالیت می باشند و مجاهدین را دشمن در این ولایت تحمل نمی توانند می خواهند با نشر آوازهٔ شهادت ما و یا محترم دین دوست صاحب روحیهٔ مجاهدین را تضعیف کنند و به عساکر شکست خوردهٔ خود مورال بدهند اما نمی دانند اول که ما خورد و کلان تشنهٔ شهادت هستیم و دشمن نباید دل خود را با شهادت ما خوش بکند چون سنگر جهاد با شهادت مجاهدین چه مسئولین چه غیر مسئولین خالی نمی ماند هنوز مجاهدین با این اخبار بیشتر روحیه گرفته و انگیزه پیدا می کنند تا به دشمن ضربه های کلان تر بزنند، ما ضد رد این خبرها به دشمن واضح می گوئیم هرگز نمی توانید با این شایعات دل خود را خشنود کنید و نه هم ملت این دروغ های آنها را باور می کنند.

دگر اینکه هر وقت شهادت هم بیاید ما کامیاب هستیم همه مجاهدین با افتخار آرزوی شهادت کرده و شهادت را برای خود یک کامیابی کلان می دانند.

ادارهٔ مجله:

روحانی صاحب همکاری مردم در ولایت غور را با مجاهدین چگونه توصیف می فرمائید و اینکه بالعکس مجاهدین چه رویه با مردم دارند؟

روحانی صاحب:

واقعیت را برای شما بگویم ملت غور بسیار مجاهد پرور و مجاهد دوست است همکاری مردم غور با مجاهدین هیچ قابل چشم پوشی نیست ما که در این ولایت مدت دوسال می شود مسئولیت داریم جز خیر و خوبی و همکاری زیاد ملت با مجاهدین ندیدیم ما بسیار مردم می شناسیم که فرزندان شان با ما در سنگر هستند و از طریق آنها پدر و برادرهای شان با مجاهدین در ارتباط می شوند چنان وقت خوشی می کنند که از حد توصیف نیست.

در مقابل مجاهدین نیز الحمدلله با ملت خود بسیار مهربان هستند و به دنبال رفع مشکلات ملت خوده بوده و به خدمت ملت خود تا حد توان رسیدگی می کنند ما در مدتی که در این ولایت آمدیم تا هنوز یک شکایت مردم از مجاهدین به ما نرسیده است و شما هم یک مثال پیش کرده نمی توانید که مردم از مجاهدین شکایت داشته باشند به شما معلوم است عموما گاهی اگر شکایتی باشد از مسئولین عشر و زکات است ولی شما از ملت غور از همین مسئولین هم شکایت نمی شنوید و این به فضل خدا نتیجه همین رویه و سلوک نیک مجاهدین و مردم با همدیگر است.

ما هم همیشه به مجاهدین خود گفته و می گوئيم که به دست آوردن دل مردم کمال است این ملت بچه های شان در کنار ما و شما است شهید داده و اسیر دارند، با جان و مال شان همکار است خدانخواسته اگر آزار داده شوند این یک ظلم بزرگ به ملت مظلوم ماست.

ادارهٔ مجله:

جز فعالیت های نظامی فعالیت سایر اداره های امارت اسلامی در ولایت غور را چگونه ارزیابی می کنید مثل تعلیم و تربیه، جلب و جذب، محاکم، موسسات، جلوگیری از تلفات ملکی، فرهنگی و …؟

روحانی صاحب:

در جواب شما باید بگویم کدام ساحات که در تصرف مجاهدین است لله الحمد صد فی صد تمام شعبه های امارت اسلامی در آن ساحات فعال است اگر محاکم است، جلب و جذب است، موسسات است و سایر اداره ها، تلفات ملکی که دشمن همیشه بر مجاهدین تبلیغات می کنند که از دست مجاهدین تلفات می شود در ولایت غور یک مثال پیش کرده نمی توانید که از دست مجاهدین یا در عملیات مجاهدین به سر و جان و مال ملت کدام تاوان رسیده باشد و اگر تلفات ملکی هرجای شده از دست بمباران های خود دشمن و از دست حمله های خود دشمن است.

ادارهٔ مجله:

عوامل پیشرفت مجاهدین را در چه می دانید؟

روحانی صاحب:

مهمترین عوامل پیشرفت توجه مجاهدین به کارهای جهادی است هر چقدر که مجاهدین به کارهای خود متوجه شوند همان قدر پیشرفت به دست می آیند، از عوامل موفقیت و پیشرفت مجاهدین دل به دست آوردن است هر چقدر که دل ها به دست بیاید همان قدر موثریت پیدا می شود و دیگر اینکه اعتماد باشد هرجای که اعتماد به وجود بیاید پیشرفت نیز می آید؛ تکرارا می گویم توجه به کارهای جهادی، دل به دست آوردن و اعتماد کردن باعث ترقی و پیشرفت مجاهدین در امور جهادی می شوند، اگر در جایی مجاهدین خسته می شوند مسئولین باید کوشش کنند دل شان به دست بیاید و بر آنها اعتماد شود شک نکنید خداوند پیشرفت نصیب می کند.

ادارهٔ مجله:

از مرکز غور بگوئید در سطح شهر و مرکز ولایت فعالیت های مجاهدین چگونه است؟

روحانی صاحب:

الحمدلله در مرکز غور (شهر فیروزکوه) فعالیت های مجاهدین جریان دارد در جریان انتخابات نمایشی (پارلمانی) در خود مرکز مجاهدین فعالیت داشتند و ۷ الی ۸ نفر افراد دشمن و مسئولین سایت های انتخاباتی در خود مرکز کشته شدند و ۶ میل سلاح شان را مجاهدین با خود آوردند همینطور فعالیت های مجاهدین در ساحات و مناطق مختلف مرکز ولایت مثل قتس، کاسی، درهٔ غازی و … محسوس است و هر چند وقت یکبار فعالیت های خوبی انجام می شود.

ادارهٔ مجله:

روحانی صاحب اگر یک خاطره از جریان فعالیت های جهادی خود در غور با ما شریک کنید؟

روحانی صاحب:

خاطره های جهادی که بسیار است اما در مدت مسئولیت در غور یک خاطرهٔ نیک که هیچ وقت فراموش ما نمی شود این بود که ابتدای سال مسئولیت، کمی با منطقه نابلد بودیم، دشمن از طریق بعضی فتنه ها مثل داعش و غیره کار می کرد و اینکه چگونه عملیات ها را شروع کنیم در همین چورت و فکر به ولسوالی مرغاب رفتیم در حالیکه دل ما تنگ بود ۱۴ یا ۱۵ طالب حجره در یک مسجدی جمع شدند ما رفتیم به آنها در مورد جهاد، مبارزه و عملیات گفتگو می کردیم در این حین یک دم احساس کردیم که در جمع ملایک هستیم چنان به ما امید و اطمینان پیدا شد و چنان یک لذت معنوی خاص احساس کردیم که توصیف نمی توانیم، از آن روز به بعد بسیار با اطمینان و خوشحالی زیاد، به کارها ادامه داده شد.

ادارهٔ مجله:

روحانی صاحب این یک مصاحبهٔ اختصاصی از طرف مجله حقیقت است اگر کدام گفتنی در مورد مجله و یا فعالیت های فرهنگی دارید و اگر بگوئید با مصروفیات کاری فرصت مطالعه و باز دید از مواد نشراتی امارت اسلامی را پیدا می کنید یا نه؟

روحانی صاحب:

الحمدلله ما از فعالیت های کمسیون فرهنگی و نشرات آن خوشحال و راضی هستیم و در خصوص مجله حقیقت نیز خوش بوده و کم و بیش حسب فرصت مطالعه دارم اما یک پیشنهاد به بخش نشراتی داشتیم اگر در هر ولایت یک شخص مقرر داشته باشند که هرگاه مواد نشراتی به دسترس قرار می گیرد آن شخص به دست خود در بین مجاهدین و ملت توزیع کرده و از فعالیت ها و مواد فرهنگی خودشان توضیح هم بدهند این کار به فکر من خیلی موثر واقع خواهد شد.

ادارهٔ مجله:

در پایان گفتنی شما به ملت و توصیه شما به مجاهدین چیست؟

روحانی صاحب:

اولا پیام من به تمام امت مسلمه و مخصوصا ملت شریف افغانستان و به خصوص به ساحه فعالیت های خود اینست که شما بدانید هر وقت خداوند متعال اراده کند که مردم نا اهل در هر کجا را با ذلت و شکست مواجه کند آن مردم نا اهل با ملت قهرمان افغانستان روبرو گردیده است و همانطور که اشغالگران انگلیس و روس در این سرزمین شکست خوردند امریکایی ها نیز این ۱۸ سال که ملت مظلوم ما را آزار داده و قتل و شکنجه کرده اکنون با ذلت و شکست روبرو شده و در حال فرار هستند ان شاء الله.

ملت عزیز ما که تا اکنون هم همکار بوده انتظار ما اینست که با برادران مجاهد خود همچنان همکاری داشته و برای شان دعای خیر کنند.

و توصیه ام به مجاهدین اینست که در هر جای که وظیفه دارند یا ندارند کوشش کنند دل ملت خود را به دست بیاورند چون ملت با جان و مال همکار است همین اکنون بچه های شان، خودشان در خطرات در کنار مجاهدین می باشند و همینطور یک ملت عزیز نباید خدانخواسته از دست ما آزار شود و باید در هرجای صادقانه در خدمت ملت خویش باشیم.

ادارهٔ مجله:

تشکر روحانی صاحب که وقت تان را در اختیار مجله ما گذاشتید.

روحانی صاحب:

ما هم از شما تشکری می کنیم و خداوند شما را خیر بدهد که از طریق کمسیون فرهنگی تمام خون و قیام و مبارزه را در بهترین حد تصور ترجمانی می کنند و خدمت های زیاد شما را الله متعال قبول بفرماید.

 

Related posts