دسمبر 16, 2018

امریکا چا ماته کړه ؟

امریکا چا ماته کړه ؟

شاعر : عقابي 

امریکــــــا چا ماته کړه
طالب ، مُـــــلا ماته کړه

مُلا عُمــر مجــاهــــــــد
منصـــــوره ! تا ماته کړه

هبـــةُ الله شیخ صاحب
ستا سپیڅلتیا ماته کړه

د لوی الله په نصـــرت
غازي اشنــــــا ماته کړه

اِستِقــــــــامت او همّـت
جنګ او غــــزا ماته کړه

زمونږ اتفـــاق ، اتحــــاد
مینې ، وفــــــا ماته کړه

د شهیــدانــــو وینـــــــو
دشتې لیـــــــلا ماته کړه

د ګران بنـــدي جـــــانان
زنځیر شرنګــــا ماته کړه

د کونــــډو بـــــــورو آزار
او بـــــــــدعـــا ماته کړه

د زوریـــــــــدلي اولـــس
آه او ژړا ماتــــــــه کـــړه

بیـــــــا مسلمــــــــه امّت
کفـــــري دنیــــا ماته کړه

ګران عُقـابي جــانـانـــــه
سپینې وینا ماتـــــه کړه

Related posts