مصاحبهءمجله حقیقت با مولوی محمد محسن هاشمی  مسئول جهادی ولایت تخار

مصاحبهءمجله حقیقت با مولوی محمد محسن هاشمی  مسئول جهادی ولایت تخار

سوال: محترم اگر ابتداء خود را به خوانندگان عزیز ما معرفی بفرمایید؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.

حامدًا ومصلیًا.

احترامًا! از همه نخست به شما و تمام کار مندان تان وهمچنان سایر خوانندگان مجلۀ وزین حقیقت سلام عرض میدارم و بعد بتوفیق خداوند متعال میخواهم مختصرا سولات تان را پاسخ دهم.

اسم من مولوی محمد محسن هاشمی فرزند محمد هاشم از ولسوالی فرخار ولایت تخار ، فارغ التحصیل از مدرسه قاضیان ضلع کوهات صوبهء خیبر پختونخوا.

برادر تان در آغاز جهاد جاری و اشغال کشور  پنج سال مسئول جهادی در ولایت تخار بودم و بعد از آن پنج سال بصفت مسئول حلقه مشرقی کمیسیون نظامی مرکزی امارت اسلامی خدمت نمودم و سال گذشته طبق لزوم دید مقامات رهبری بصفت مسئول نظامی ولایت لوگر وفعلا بحیث خادم مجاهدین در ولایت تخارمسئولیت جهادی این ولایت باستانی را بدوش دارم.

سوال: محترم اگر به ارتباط فعالیت های جهادی مجاهدین در ولایت تخار بطور خلاصه معلومات دهید؟

جواب: در ارتباط فعالیت های مجاهدین دلیر وباشهامت ولایت تخار چنین اظهار میدارم که لله الحمد، مجاهدین امارت اسلامی از آغاز عملیات تازۀ « الخندق» در تمام نقاط ولایت تخار و به ویژه در ماوراء کوکچه (ولایت تخار) پیروزی های بزرگ و چشمگیری را بدست آورده اند، و دو ولسوالی و ده ها قریه های بزرگ و پوسته های محکم دشمن را به همکاری و استقبال مردم با شهامت این ولایت کاملا فتح و در کنترول خود درآوردند. میخواهیم مختصرًا چند عملیات های موفقانۀ مجاهدین این ولایت را برای تان یاد آور شوم:

۱–  مجاهدین قهرمان ولایت تخار در ادامۀ عملیات منصوری  یک عملیات بزرگ و گستردۀ را با استفاده از یک تاکتیک ویژه ای نظامی به تاریخ ۲۰ جمادی الاخری ۱۴۳۹ هق موافق با ۸ مارچ ۲۰۱۸م ساعت ۹ شب بر مراکز و پوسته های اردوی اجیر و اربکی های شریر در ولسوالی خواجه غار به راه انداختند که در نتیجۀ آن ۳۲ تن عساکر اردو و اربکی کشته و ۷۵ تن آنان به شدت زخمی شدند، مجاهدین یک مرکز بزرگ و بیش از ده ها پوستۀ دفاعی دشمن را به گونۀ کامل فتح نمودند و پرچم سفید امارت اسلامی افغانستان را در فراز ساختمان های آن به اهتزاز درآوردند.

۲بار دیگر، مجاهدین سربکف امارت اسلامی دشمن را از بیشتر ساحات ولسوالی مذکور بیرون راندند و منطقه ای وسیعی را در تصرف کامل خود در آوردند.

 ۳–  مجاهدین در ادامۀ عملیات منصوری ساحات مختلف از ولسوالی های ینگی قلعه، خواجه بهاءالدین و درقد را فتح و  قوای چهار هزار نفری دشمن را شکست دادند،  این عملیات در حالی صورت گرفت که نیروهای ادارۀ مزدور کابل در همان روز ها در طی یک عملیات وحشیانۀ که در ولسوالی های ماورای کوکچه به راه انداخته بودند ده ها تن غیر نظامیان را به شهادت رسانیدند و شهرکی را که مردم آن ولسوالی ها برای رفع حوائج اساسی شان در ولسوالی درقد اعمار کرده بودند ومیلیون ها پول افغانی را در آن جا سرمایه گذاری کرده بودند تخریب نمودند ، نیروهای مزدور اجناس دکان های شهرک عمری را به غارت بردند و سپس دست به تخریب املاک مردم زدند وحتی مدرسه، مسجد و کلینک آن شهرک را نیز منهدم ساختند و سپس به بهانهء نگهداری مخروبه های شهرک تا یک ماه کامل در مناطق نزدیکی آن شهرک به ظلم وستم ، چور و غارتگری ادامه دادند، خانه های مردم ملکی را بمباران و راکت باران نمودند، دکان ها وسرمایه های شخصی مردم را تاراج نمودند ، بدون کدام سند و دلیل داخل خانه های مردم ملکی شدند، پول های نقد و زیورات زنان را به بهانۀ تلاشی دزدیدند، مردم را لت و کوب کردند و مرتکب قتل های وحشتناک و جنایت های هولناک شدند .

نیروهای اجیر نیز درطی این مدت در اثر انفجارات و حملات مجاهدین با تلفات سنگینی مواجه گردیدند، شمار زیادی آن ها کشته و زخمی شدند، ده ها عراده تانگ و رینجر آن ها تخریب و ۲ چرخبال شان نیز سرنگون گردید و بالآخره  پس از دیدن تلفات سنگین جانی و مالی و پس از شرمندگی و رسوایی بسیار در نیمه های شب از منطقه فرار کردند.

۴–  طوریکه شما آگاه هستید درین روزهای اخیر ، فتح پوسته های سرحدات ولسوالی ینگی قلعه و پوسته ها وبرخی ساحات ومناطق ولسوالی چاه آب از جمله تصفیۀ یک منطقۀ بزرگ این ولسوالی به نام «جلگه» ادارۀ اجیر را به شدت سراسیمه ساخته بود.

۵هجوم ناگهانی گروپ های منظم مجاهدین ولسوالی اشکمش این ولایت بر نقطه ای استراتژیکی «دره ای کلان» مشت کوبندۀ دیگری بود بر پیکر دشمنان دین اسلام.

۶ –  فتح ولسوالی دشت قلعه که تخار را به ولسوالی دیگری آن طرف نهر کوکچه و سرحدات تاجکستان وصل می کند صاعقه ای مورال شکنی بود برای دشمنان مزدورمجاهدین امارت اسلامی در جریان درگیری برای فتح این ولسوالی ده ها تن عساکر دشمن را کشته و زخمی ساختند، مقدار هنگفتی از اسلحه و مهمات به دست شان افتاد و پنج تن از نیروهای دشمن را به اسارت گرفتند.

.۷–  وهمچنان بار دوم در جریان فتح پوسته های سرحدی در مربوطات ولسوالی چاه آب تعداد کثیری از افراد دشمن کشته و زخمی و شماری هم در حال فرار در دریای آمو غرق شدند و مهمات و تجهیزات نظامی آنان به دست مجاهدین افتاد. این دستاورد بزرگی دیگری بود از فتوحات مجاهدین تخار.

۸درین روز ها شما آوازۀ فتح وخبر خو شگوار و باور نکردنی کمیساری بندر آیخانم واقع ولسوالی دشت قلعه، را شنیده باشید حتی قلب رژیم کابل را به لرزه در آورد واین یک دست آورد بزرگی بود برای مجاهدین ولایت تخار و شرمندگی وسرافگندگی بزرگی به دشمنان دین.

وهمچنان شما شنیدید که مجاهدین ما به در وازه های شهرتالقان مرکز این ولایت رسیدند که یک عملیات کوبنده وبرق آسا در ولسوالی بهارک که یکی از ولسوالی های نهایت مهم و از طرف ولسوالی های ماوراء در وازه شهر تالقان است، براه انداختند طی ساعات اندکی توانستند چندین قریه را برای چند ساعات از لوث دشمن مزدور تسخیر نمایند وهمچنان یک مقدار مهمات نیز بدست آوردند.

سوال: در مورد فتح کمیساری آیخانم و اینکه مجاهدین چگونه موفق به تصرف آن شدند و نیز اگر خاطرۀ در این بین باشد بفرمایید؟

جواب: فتح کمیساری آیخانم که یک قرار گاه مهم نظامی مربوط پولیس سرحدی بوده کدام عملیات پلان شده از ساحه و یا منطقه ای از نزدیک و اطراف آن نبوده که مجاهدین هجوم برده باشند بلکه این شبیخون و یا عملیات ویژه ای بوده که تمام آن را جهت برخی مسایل امنیتی نمیخواهیم بیان نمائیم فقط اینقدر باید گفت (در فتح کمیساری آیخانم) به تعداد سی نفرمجاهدین تحت قومانده ای یکی از فرماندهان شجاع ما عملیات مذکور موفقانه  انجام گرفت که در نتیجۀ آن عملیات ۸ رینجر ۳ تانک و دیگر غنائم هنگفت از سلاح ومهمات بدست آوردند که این چنان ضرر و زيان بزرگی بود که روحیۀ دشمن را در هم شكست و غم و اندوه فراوانی را دامنگير شان نمود.

خلاصه اینکه این همه عملیات های کامیاب و پر دست آورد مجاهدین ولایت تخار در حقیقت نشان دهندۀ قاطعیت و صداقت مجاهدین این ولایت است  این عملیات ها در واقعیت هشداری است برای همه عساکر ادارۀ اجیر وتفنگ سالاران این ولایت  که دیگر از صفوف دشمنان دین و میهن فاصله بگیرند و از ظلم و وحشت بر افغان های مظلوم خود داری بکنند و گرنه با عاقبت خطرناک و ذلت بار مواجه می شوند .

سوال: محترم بعضی رسانه هاچنین ادعا کرده بودند که گویا پیروزی های اخیر مجاهدین در تخار بخاطر همکاری کشورهای همسایه است در این مورد شما چه گفتنی دارید؟

جواب: ما در پهلوی ولسوالی های ماوراء کوکچه در آنطرف دریای آمو فقط یک کشورهمسایه داریم که تاجیکستان است.

ماهمیشه تلاش ورزیده ایم که از طرف مجاهدین به آنطرف دریای آمو مشکلی ایجاد نشود و این پالیسی امارت اسلامی نیز بوده که مابه همسایه هاهیچ نوع ضرر ومشکلی ایجاد نخواهیم کرد. دیگر هیچ نوع را بطۀ باهیچ کشوری نداریم این حرفهای که بیهوده وبی اساس  که در «سوشل میدیا» یا در «صفحات اجتماعی» نشرمیکنند کاملا عاری و دور ازحقیقت است. ادارۀ مزدور مثل عادت همیشگی اش میخواهد شکست های جبران ناپذیرش را همینگونه به ملت توجیه نادرست بکند.

سوال: از رابطه مجاهدین با ملت شریف تخار بگویید و اینکه ملت تا چه حد همکار هستند؟

جواب: در چگونگی رابطه درمیان مردم و مجاهدین ولایت تخارگفته میتوانم که ملت شریف تخار این حقیقت را درک کرده اند که مجاهدین فرزندان اصیل ما بوده ما آماده هرنوع قربانی هستیم حقیقت هم همین است ، مجاهدین از بطن ومتن همین ملت ظاهرگردیده است و در خدمت مردم بوده و می باشند و از سوی دیگر ملت تخار، غلامان وخود فروختگان و گرگان وحشی را شناخته اند و از ظلم وستم وباج گیری آنها در هر ولسوالی به ستوه آمده اند مجاهدین به هر طرفیکه روی میگردانند با استقبال گرم مردم روبرو میشوند و ملت تخار ازهیچ نوع همکاری مالی وجانی خود دریغ نمی ورزند.

سوال: در کدام ولسوالیها ساحات بیشتر تحت کنترول مجاهدین است و در کل حالت کنونی دشمن را چگونه ارزیابی می کنید؟

جواب: لله الحمد مجاهدین ولایت تخار در ولسوالی های درقد، خواجه بهاوالدین، ینگی قلعه، دشت قلعه، خواجه غار، بهارک، اشکمش، نمک آب و در برخی ساحات ولسوالی چاه آب ظهور بارز و مناطق وسیعی تحت کنترول دارند. و در دیگرولسوالی ها نیز مجاهدین مصروف عملیات های چریکی هستند و حضور مخفیانه دارند.

اما را جع به حالات دشمن باید گفت که دشمن درولایت تخار مور ال خود را  از دست داده است در هر جا فقط درحالت دفاعی بوده حالت تعرضی وتهاجمی خود را از دست داده اند و فتوحات پی درپی قهرمانان تخار دلیل روشنی بر این مدعی است.

سوال: سایر فعالیت های مجاهدین در دیگر بخش ها را چگونه توصیف می فرمایید؟  

جواب: مجاهدین ولایت تخار الحمد لله در پهلوی عملیات های نظامی دربخش های دیگر نیز دست آورده های خوبی دا رند طوریکه شما از طریقه رسانه ها شاهد هستید مسئولین ولایتی در تمامی عرصه های مسئولیتی خویش از قبیل معارف، جلب وجذب، اطلاعات و کلتور، امر بالمعروف ونهی از منکر، استخبارات، جلوگیری از تلفات ملکی وخدمات ارزندۀ انجام داده اند.

سوال: مطبوعات و فعالیت های فرهنگی مجاهدین را آیا تعقیب می کنید و در این مورد اگر کدام گفتنی دارید بفرمایید؟

جواب: آری! سایت های پشتو، دری و سایر نشرات، و مقالات و مجله های حقیقت ومورچل، څرک را  همیشه مطالعه میکنم، و نهایت خوشحالم از خدمات فراوان و دست آورد های موفقانۀ کمیسیون فرهنگی و سایر همکاران که نبرد های سنگرداران و صحنه های گرم نبرد را تازه و به نحو احسن به سایر جهانیان انعکاس میدهند و آواز مجاهدین امارت اسلامی را به گوش ملت مسلمان خود و ملت های جهان ابلاغ مینمایند، واقعا بخشی از دستآورد های بزرگ امروزی ما نتیجۀ زحمات وانعکاسات بهتر ایشان بوده از خداوند متعال برای شان کامیابی های زیاد تر خواهانم.

 درین رابطه نظربنده فقط این است که را پور ها، ویدیو ها، مضامین و مقالات که درسایت پشتو نشرمیشود متعاقبًا باید درسایت دری، عربی، اردو و غیره نیز نشر گردد تا بینندگان دیگر سایت ها منتظر نمانند.

سوال: محترم مولوی صاحب چه گفتنی به ملت خود دارید؟

جواب: پیام بنده منحیث مسئول جهادی ولایت تخار به مردم شریف، مجاهد پرور و قهرمان ولایت تخار و کافهء هموطنان عزیزیم اینست که داعیۀ برحق امارت اسلامی به همه روشن گردیده است که همانا نجات کشور از سلطۀ اشغالگران و پاسداری از شعائر اسلام، دفاع از نوامیس ملی و آوردن آرامش سراسری زیر چتر نظام خالص اسلامی است.

 مجاهدین امارت اسلامی جهاد ومبارزۀ خود را برای این هدف ادامه می دهند و از مسلمانان دین دوست ومیهن پرور خود آرزومندم که درین راستا ازهیچ گونه همکاری با مجاهدین دریغ نکنند، صمیمانه در پهلوی فرزندان اصیل شان ایستاد شوند و فریضۀ دینی و ملی شان را اداء نمایند. و یکبار دیگر ثابت سازند که افغانستان یک کشور اسلامی و دین دوست و مستقل می باشد و ما از استقلال ملی و نوامیس اسلامی و شعایر اسلامی دفاع خواهیم کرد.

علماء و قوماندانان جهادی که درنظام غربی سهم ندارند برادران ما اند از تمام شان آرز ومندم که دوشادوش مجاهدین قهرمان خود ایستاده حمایت خویش را اعلان نمایند.

در اخیر، به ملت باشهامت تخار و سایر مجاهدین امارت اسلامی وبه ویژه مجاهدین ولایت تخار مژده می دهیم که ان شاء الله العزیز مقاومت در آستانۀ پیروزی نهایی قرار دارد، فتح کامل نزدیک است، باید با ضربات قوی تر وکوبنده تر به اشغالگران و خصوصا به غلامان داخلی آن ها ثابت کنند که حرکات و جنایات وحشیانۀ اشغالگران و مزدوران نمی توانند مزاحم عزم وارادۀ راسخ ما شوند یا سد راه پیروزی ما گردند و یا شور وشوق ما را ضعیف و کمرنگ بسازند، پیروزی را کسانی به آغوش می کشند که در برابر حوادث و جنایات دشمن ایستادگی می کنند  و در راه رسیدن به هدف آمادۀ هر نوع قربانی هستند.

  • با تشکر از شما که وقت خود را در اختیار مجله حقیقت گذاشتید؟
  • از شما نیز تشکر میکنم و خوشحالم که صدای بنده از طریق مجلۀ وزین شما بگوش ملت می رسد.

به امید پیروزی های فراوان مجاهدین در سر تاسر کشور  وختم اشغال، تامین  نظام اسلامی در وطن عزیز..

ترتیب: قاری منصور تخاری

Related posts